Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2023

Wood
Iné novinky
Ústredie ľudovej umeleckej výroby vás pozýva na verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2023, ktorý sa uskutoční v stredu 15. mája 2024 o 10.00 hod. v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave.
Galéria ÚĽUV Bratislava
15.05.2024

Jarné kurzy v ÚĽUV-e

Wood
Iné novinky
Spoznajte rozmanitosť remeselných techník. U nás sa naučíte a zdokonalíte v tradičných remeslách ako hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, paličkovanie alebo tkanie na krosnách.
ÚĽUV
11.03.2024

Týždeň slovenských knižníc

Wood
Iné novinky
25. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční od 4. do 10. marca 2024 pod tradičným mottom – Knižnice pre všetkých. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc bola ešte konkrétnejšia a pridala motto: Každý je iný, spoločne sme silní.
Knižnica ÚĽUV
04.03.2024 - 08.03.2024

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV

Wood
Iné novinky
Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.
ÚĽUV
17.01.2024 - 16.05.2024

PF 2024

Wood
Iné novinky
Naša vďaka za podnetnú spoluprácu v uplynulom roku patrí vám všetkým, vzácnym partnerom a priateľom ÚĽUV-u. Nech sa rok 2024 nesie v znamení zdravia, pozitívnej energie a osobného naplnenia.
ÚĽUV
20.12.2023

Vianoce s ÚĽUV-om

Wood
Iné novinky
Pozývame vás na interaktívne predvádzanie výroby vianočných ozdôb z rôznych prírodných materiálov.
ÚĽUV
30.11.2023 - 12.12.2023

Zimné kurzy v ÚĽUV-e

Wood
Iné novinky
Pripravili sme pre vás novú ponuku kurzov. Nahliadnite do hrnčiarskej, rezbárskej, košikárskej, drotárskej a textilnej dielne.
RCR ÚĽUV
14.11.2023

ECO ďalej…

Wood
Iné novinky
Prijmite srdečné pozvanie na podujatie pod názvom ECO ďalej... Uskutoční sa v priestoroch Dvora remesiel ÚĽUV na Obchodnej ul. 64 v Bratislave.
ÚĽUV
28.09.2023 - 29.09.2023

Deň otvorených dverí v RCR ÚĽUV Košice

Wood
Iné novinky
Ak ste fanúšikom tradičných remesiel, neváhajte vstúpiť do otvorených dverí Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach. Zažijete deň v náručí remesla prostredníctvom interaktívneho predvádzania remeselných techník z prírodných pletív, tvorivých dielní či výstav ÚĽUV-u.
RCR ÚĽUV Košice
21.09.2023

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2023

Wood
Iné novinky
Dňa 14. septembra 2023 si v bratislavskom sídle ÚĽUV-u prevzali z rúk ministerky kultúry SR Silvie Hroncovej ocenenia Alžbeta Gregorová v oblasti čipkárstva, František Hubek v oblasti výroby keramiky, Lukáš Jurčo v oblasti kožušníctva, Monika Kunová v oblasti výšivkárstva a Marian Plavec v oblasti výroby hudobných nástrojov.
ÚĽUV
14.09.2023

Dvor remesiel ÚĽUV počas Radvanského jarmoku

Wood
Iné novinky
Podujatie Dvor remesiel ÚĽUV sa uskutoční v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV na Dolnej ulici 14 v Banskej Bystrici.
RCR ÚĽUV Banská Bystrica
08.09.2023 - 09.09.2023

Jesenné kurzy v ÚĽUV-e

Wood
Iné novinky
Prihlasovanie na Jesenný trimester kurzov pre deti a dospelých v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach je spustené.
RCR ÚĽUV
16.08.2023

Letná škola remesiel pre dospelých

Wood
Iné novinky
Prihlasovanie na LETNÚ ŠKOLU REMESIEL PRE DOSPELÝCH v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach je spustené.
RCR ÚĽUV
01.06.2023 - 24.08.2023

Den detí v SĽUK-u

Wood
Iné novinky
13. ročník podujatia Deň detí v SĽUK-u sa blíži. Príďte si užiť poslednú májovú sobotu (27.5.2023) do areálu SĽUK-u v Rusovciach. Na deti čaká pestrý program, ktorého súčasťou je už tradične aj ÚĽUV.
SĽUK
27.05.2023

Verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2022

Wood
Iné novinky
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Vás pozýva na verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2022, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 2023 o 13.00 hod. v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave.
Galéria ÚĽUV Bratislava
18.05.2023

Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach vás pozýva na podujatie.
RCR ÚĽUV Košice
16.03.2023
ÚĽUV