Sabina Jankovičová: Cena Galérie NOVA za sklo 2009

Sabina Jankovičová: Cena Galérie NOVA za sklo 2009

Galéria NOVA vypísala druhý ročník súťaže pre výtvarníkov pracujúcich so sklom. Cieľom je umožniť konfrontáciu rôznych výtvarných prístupov a zároveň podporiť sklárske umenie. Sklo je materiál technologicky náročný a vyžaduje finančné zabezpečenie realizácie diel, ktoré je najmä pre mladých výtvarníkov problematické. Cena Galérie NOVA prináša víťazovi finančné ohodnotenie, ktoré môže významne prispieť k podpore jeho tvorivej činnosti. Ostatným účastníkom, odbornou porotou vybraným na sprievodnú výstavu, podujatie zabezpečí prezentáciu tvorby. K výstave je vydaný sprievodný katalóg. Cena Galérie NOVA je určená pre českých a slovenských sklárov bez obmedzenia veku. Súťaž sa vypisuje každé dva roky; už prvý ročník v roku 2007 mal ohlas najmä medzi mladými výtvarníkmi.

Tento rok sa ukázal ešte úspešnejší ako prvý ročník – počet prihlásených účastníkov stúpol na 85 a predovšetkým prihlásené diela boli rozmanitejšie. Zastúpené boli rôzne výtvarné prejavy: úžitkové sklo, objekt, ale aj inštalácie kombinujúce sklo s novými médiami. Odborná porota vybrali z prihlásených 22 finalistov. Tohtoročným víťazom sa stal Martin Múranica. Získal bakalársky titul v ateliéri skla u prof. J. Gavulu v roku 1999. V štúdiu pokračoval u Jana Hendrycha v Prahe a v Banskej Bystrici. V roku 2005 ukončil štúdium na Akadémii umenia vo Wroclawi. Do súťaže Galérie NOVA prihlásil dielo Spiaci (2007), pri ktorom porota ocenila práve nový prístup.

ÚĽUV