Majsterka Mária Čobrdová: Čipkárska fantázia

Majsterka Mária Čobrdová: Čipkárska fantázia

Mária Mizeráková

Paličky, valec a špendlíky sú základnými nástrojmi pri tvorbe paličkovanej čipky, s ktorými už takmer štyridsať rokov dennodenne prichádza do kontaktu inšpiratívna a pracovitá tvorkyňa Mária Čobrdová. K paličkovanej čipke sa Mária Čobrdová dostala na výlete do Španej Doliny (okres Banská Bystrica). Paličkovanie jej tak učarovalo, že nezostala len pri teórii, ale vďaka svojej činorodej povahe hneď aj podnikla prvé kroky k osvojeniu si techniky na kurze. Najviac ju zaujala liptovská paličkovaná čipka, ktorú začala skúmať a študovať. Výsledkom jej bádania je kniha Tajomstvá liptovskej čipky, vydaná v roku 2013. Zároveň sa podujala odovzdávať svoje skúsenosti pri vyučovaní paličkovania na školách v Martine, kde tvorkyňa žije, v miestnom osvetovom stredisku i v okolitých obciach. Založila aj klub paličkovania OZ Pôvabnica Turca. V roku 2016 jej bol za zachovávanie, vysoko profesionálnu realizáciu a rozvíjanie vedomostí o liptovskej čipke udelený titul majsterky ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV