Šperk je istou formou myslenia – Rozhovor s Máriou Nepšinskou

Šperk je istou formou myslenia – Rozhovor s Máriou Nepšinskou

Kristýna Španihelová

Mária Nepšinská je teoretička, kurátorka a organizátorka mnohých šperkárskych projektov. Na druhej strane je to i šperkárka, študovala v ateliéri s+m+l_XL Kov a šperk u prof. Karola Weisslechnera na VŠVU v Bratislave a počas štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáží. Momentálne pôsobí ako doktorandka na Katedre dejín a teórie umenia na VŠVU.
Cesta M. Nepšinskej k šperku sa začala štúdiom na odbore zlatníctvo – strieborníctvo na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Po strednej škole študovala teóriu a dejiny výtvarného umenia na filozofickej fakulte univerzity v Bratislave a neskôr sa prihlásila na Vysokú školu výtvarných umení, na odbor šperk. Veľa skúseností neskôr získala praxou v zlatníctve počas niekoľkomesačného pobytu v New Yorku. Perfektné ovládanie remesla považuje za dôležitú súčasťou svojej profesie. Podľa nej sú nové technológie pre odbor šperku zaujímavé, avšak treba sa ich naučiť rovnako poctivo ako zlatnícke remeslo.
Dnes sa popri teórii a vlastnej tvorbe venuje aj organizačnej činnosti, učí na Letnej akadémii šperku, pôsobí v Združení šperkárov AURA, organizuje letné sympóziá v Kremnici aj šperkársku konferenciu Šperk Stret. Po generačne staršej Ágnes Schramm dnes ako teoretička zastrešuje oblasť šperku. V súčasnom šperku mnoho autorov stavia na klasiku a tradičné postupy. Momentálne je v trende recyklácia a upcyklácia. Na druhej strane stojí v opozícii konceptuálny šperk ako komunikačný prostriedok, ktorý na prvé miesto stavia interakciu s divákom. Šperk je istou formou myslenia a preto ho treba vedieť s divákom komunikovať.
Už dlhšie spracováva tému recyklácie nožov zo starožitných setov príborov. Ideou bolo transformovať nožíky a vdýchnuť im nový život, dostať ich z polohy nepoužívaných úžitkových objektov a zároveň im zachovať status funkčného objektu. V pripravovanej kolekcii bude pracovať s modelmi plastových lietadiel.

ÚĽUV