ÚĽUV shops

ÚĽUV shops

Bratislava

ÚĽUV shop Bratislava, Obchodná street

Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 528 580
e-mail: predajnaobchodna@uluv.sk

Monday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. 1.30 p.m. – 6.00 p.m.
Tuesday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. 1.30 p.m. – 6.00 p.m.
Wednesday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. 1.30 p.m. – 6.00 p.m.
Thursday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. 1.30 p.m. – 6.00 p.m.
Friday 10.00 a.m. – 1.00 p.m. 1.30 p.m. – 6.00 p.m.
Saturday closed
Sunday closed

ÚĽUV shop Bratislava, Námestie SNP

Námestie SNP 12, 816 11 Bratislava
tel.: +421 2 529 23 802
e-mail: predajnasnp@uluv.sk

Monday 10.00 a.m. – 1.30 p.m. 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Tuesday 10.00 a.m. – 1.30 p.m. 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Wednesday 10.00 a.m. – 1.30 p.m. 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Thursday 10.00 a.m. – 1.30 p.m. 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Friday 10.00 a.m. – 1.30 p.m. 2.00 p.m. – 6.00 p.m.
Saturday closed
Sunday closed

Banská Bystrica

ÚĽUV shop Banská Bystrica

Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 412 36 57
e-mail: predajnabb@uluv.sk

Monday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Tuesday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Wednesday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Thursday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Friday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Saturday closed
Sunday closed

Tatranská Lomnica

ÚĽUV gallery and shop Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica 36, 059 60 Tatranská Lomnica
tel.: +421 5 244 67 322
e-mail: predajnatl@uluv.sk

Monday closed
Tuesday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Wednesday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Thursday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Friday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Saturday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Sunday closed

Košice

ÚĽUV shop Košice

Mäsiarska 52, 040 01 Košice
tel.: +421 908 767 716
e-mail: predajnake@uluv.sk

Monday 10.00 a.m. – 12.30 p.m. 1.00 p.m. – 5.00 p.m.
Tuesday 10.00 a.m. – 12.30 p.m. 1.00 p.m. – 5.00 p.m.
Wednesday 10.00 a.m. – 12.30 p.m. 1.00 p.m. – 5.00 p.m.
Thursday 10.00 a.m. – 12.30 p.m. 1.00 p.m. – 5.00 p.m.
Friday 10.00 a.m. – 12.30 p.m. 1.00 p.m. – 5.00 p.m.
Saturday closed
Sunday closed
ÚĽUV