Maľba na sklo – akreditovaný kurz

Maľba na sklo – akreditovaný kurz

Rozsah
30 hodín / 10 lekcií
Kapacita
5 osôb
Cena
145 €
Viac informácií

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes.

  • I. časť: reprodukcia pôvodnej maľby na sklo s náboženskou/svetskou tematikou

* Kurz, pozostávajúci z dvoch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
25. 9. - 4. 12. 2023
pondelok
17.00-20.00
Zuzana Bošácka
145 €
0 voľné
1 náhradné miesto/a
25. 9. - 4. 12. 2023
0 voľné
1 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok
17.00-20.00
Lektor
Zuzana Bošácka
Cena
145 €

Ďalšie kurzy

Plstenie – rukavice
splsťovanie, Textilná výroba
Plstenie – rukavice
Banská Bystrica, Dolná 14
25.11.2023 - 25.11.2023
Exkurzia
Exkurzia
Banská Bystrica, Dolná 14
01.01.2023 - 31.12.2023
ÚĽUV