Pletenie z prútia II. – akreditovaný kurz

Pletenie z prútia II. – akreditovaný kurz

Rozsah
20 hodín / 2 lekcie
Kapacita
6 osôb
Cena
115 €
Viac informácií

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné náradie a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia košíkov z nelúpaného vŕbového prútia.

  • II. časť: košík okrúhly a košík oválny

* Kurz Pletenie z prútia, pozostávajúci z troch častí: Pletenie z prútia I. II.III., je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
29. 2. - 1. 3. 2024
Štvrtok, piatok
10.00-20.00
Erika Rudíková
115 €
0 voľné
6 náhradné miesto/a
29. 2. - 1. 3. 2024
0 voľné
6 náhradné miesto/a
down
Termín
Štvrtok, piatok
10.00-20.00
Lektor
Erika Rudíková
Cena
115 €

Ďalšie kurzy

Hrnčiarska výroba
hrnčiarstvo, Výroba z hliny
TOP
Hrnčiarska výroba
Bratislava, Obchodná 64
19.01.2024 - 01.03.2024
Pletenie z čerstvého prútia
košikárstvo, Výroba z prírodných pletív
Pletenie z čerstvého prútia
Banská Bystrica, Dolná 14
24.11.2023 - 25.11.2023
ÚĽUV