Prázdniny s remeslom 2023 / Bratislava (10 – 15 rokov)

Prázdniny s remeslom 2023 / Bratislava (10 – 15 rokov)

Rozsah
37,5 hodín / 5 dní
Kapacita
24 osôb
Cena
185 €
Viac informácii

Regionálne centrum ÚĽUV v Bratislave organizuje každoročne pre deti a mládež 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník. Deti strávia čas v piatich remeselníckych dielňach (každý deň v inej) a vyskúšajú si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok, v čase od 8.30 – 16.00 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí.
Cena zahŕňa prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, diplom.

Program v dielňach
V hrnčiarskej dielni sa deti oboznámia s vlastnosťami hliny a modelovaním / točením na hrnčiarskom kruhu si zhotovia drobné úžitkové a dekoratívne predmety.
V drotárskej dielni sa deti dozvedia, prečo začali ľudia opletať nádoby drôtom, a čo všetko sa dá z neho vyrobiť. Vyskúšajú si tradičné techniky pletenia a opletania a vyrobia si jednoduché dekoratívne predmety.
V textilnej dielni si deti vyskúšajú tradičné textilné techniky ako napríklad tkanie na krosnách či na doštičke, šitie, vyšívanie, plstenie. Deti si utkajú koberček a vyrobia drobnú hračku.
V košikárskej dielni deti zistia, ako sa dajú využiť prírodné materiály ako je slama, či kukuričné šúpolie. Skúsia si vytvoriť figúrku, alebo iný ozdobný predmet.
Deti sa tiež zoznámia s tradičnou technikou maľby na sklo. Zistia, ako sa maľuje naopak, čo je to podmaľba a namaľujú si svoj vlastný obrázok.

Zmena programu vyhradená.

Deti si v každej z uvedených dielní zhotovia výrobky, ktoré si ponechajú. Budú pracovať v zásterkách. Nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s podobnou činnosťou. Náročnosť aktivít je prispôsobená ich veku. Po absolvovaní plného programu – udelenie titulu Učeň / Tovariš ľudovej umeleckej výroby.

Celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV im umožní ďalej sa venovať záujmovej krúžkovej činnosti.

Určené pre
deti 10 – 15 rokov
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Michaela Krajňáková, +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
10. 7. - 14. 7. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
15 náhradné miesto/a
17. 7. - 21. 7. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
10 náhradné miesto/a
24. 7. - 28. 7. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
16 náhradné miesto/a
31. 7. - 4. 8. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
15 náhradné miesto/a
7. 8. - 11. 8. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
12 náhradné miesto/a
14. 8. - 18. 8. 2023
pondelok – piatok
8.30-16.00
lektorský tím
185 €
0 voľné
9 náhradné miesto/a
10. 7. - 14. 7. 2023
0 voľné
15 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €
17. 7. - 21. 7. 2023
0 voľné
10 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €
24. 7. - 28. 7. 2023
0 voľné
16 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €
31. 7. - 4. 8. 2023
0 voľné
15 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €
7. 8. - 11. 8. 2023
0 voľné
12 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €
14. 8. - 18. 8. 2023
0 voľné
9 náhradné miesto/a
down
Termín
pondelok – piatok
8.30-16.00
Lektor
lektorský tím
Cena
185 €

Ďalšie kurzy

Tvorivé dielne pre dospelých
drotárstvo, hrnčiarstvo, sklomaliarstvo...
Tvorivé dielne pre dospelých
Banská Bystrica, Dolná 14
01.01.2023 - 31.12.2023
Tkanie koberca na krosnách – individuálny kurz
tkáčstvo
Tkanie koberca na krosnách – individuálny kurz
Bratislava, Obchodná 64
01.01.2023 - 31.12.2023
Kraslica zdobená perforovaním
výroba kraslíc
Kraslica zdobená perforovaním
Banská Bystrica, Dolná 14
03.04.2023 - 03.04.2023
ÚĽUV