Tkanie na krosnách I. – akreditovaný kurz

Tkanie na krosnách I. – akreditovaný kurz

Rozsah
30 hodín / 10 lekcií
Kapacita
5 osôb
Cena
145 €
Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami, ako aj s využitím tkanín v súčasnosti. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy. Osvojíte si technologický postup tkania rôznych druhov väzieb, naučíte sa vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru.

  • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom.

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
18. 1. - 13. 6. 2024
Štvrtok
16.30-19.30
Jarmila Rybánska
145 €
0 voľné
5 náhradné miesto/a
18. 1. - 13. 6. 2024
0 voľné
5 náhradné miesto/a
down
Termín
Štvrtok
16.30-19.30
Lektor
Jarmila Rybánska
Cena
145 €

Ďalšie kurzy

Hrnčiarska výroba
hrnčiarstvo, Výroba z hliny
TOP
Hrnčiarska výroba
Bratislava, Obchodná 64
19.01.2024 - 01.03.2024
Kožená kabelka
remenárstvo, Výroba z kože
Kožená kabelka
Banská Bystrica, Dolná 14
18.01.2024 - 14.03.2024
Výroba z kože – pastierska kapsa
brašnárstvo, Výroba z kože
Výroba z kože – pastierska kapsa
Košice, Mäsiarska 52
09.02.2024 - 10.02.2024
ÚĽUV