Tkanie na ráme – akreditovaný kurz

Tkanie na ráme – akreditovaný kurz

Rozsah
20 hodín / 10 lekcií / jedna časť
Kapacita
6 osôb
Cena
130 € / jedna časť
Viac informácií

Na kurze získate poznatky o technikách gobelínovej tvorby na Slovensku. Osvojíte si technologické postupy vzorovania pomocou spájania útkov. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky.

  • I. časť: vzorovanie útkom a viazané techniky
  • II. časť: gobelín podľa vlastného návrhu

* Kurz, pozostávajúci z dvoch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
20. 9. - 25. 3. 2024
streda
17.00-20.00
Tatiana Zaťková
130 €
0 voľné
4 náhradné miesto/a
20. 9. - 25. 3. 2024
0 voľné
4 náhradné miesto/a
down
Termín
streda
17.00-20.00
Lektor
Tatiana Zaťková
Cena
130 €
ÚĽUV