Vahan – akreditovaný kurz

Vahan – akreditovaný kurz

Rozsah
15 hodín / 2 lekcie
Kapacita
6 osôb
Cena
85 €
Viac informácií

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti korytárskej výroby. Naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a pracovné náradie a osvojíte si technologický postup výroby vahanca – techniku dlabania, opracovania a povrchovej úpravy dreva.

* Kurz Dlabaný riad, pozostávajúci z troch častí: Lyžice, Črpačka a Vahan, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
22. 2. - 23. 2. 2024
Štvrtok, piatok
12.00-20.00
Michal Fratrič
85 €
0 voľné
4 náhradné miesto/a
22. 2. - 23. 2. 2024
0 voľné
4 náhradné miesto/a
down
Termín
Štvrtok, piatok
12.00-20.00
Lektor
Michal Fratrič
Cena
85 €

Ďalšie kurzy

Hrnčiarska výroba
hrnčiarstvo, Výroba z hliny
TOP
Hrnčiarska výroba
Bratislava, Obchodná 64
19.01.2024 - 01.03.2024
Medovníková chalúpka
Iné tradičné remeslá, medovnikárstvo
Medovníková chalúpka
Banská Bystrica, Dolná 14
04.12.2023 - 04.12.2023
Zdobenie kraslíc odrôtovaním
Iné tradičné remeslá, výroba kraslíc
Zdobenie kraslíc odrôtovaním
Banská Bystrica, Dolná 14
07.03.2024 - 21.03.2024
Rezbárska dielňa
rezbárstvo, Výroba z dreva
Rezbárska dielňa
Košice, Mäsiarska 52
25.09.2023 - 13.12.2023
ÚĽUV