Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Rozsah
30 hodín / 10 lekcií
Kapacita
6 osôb
Cena
140 €
Viac informácií

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a vytvoríte si zdobený piest.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

* Kurz, pozostávajúci z troch častí (Základy drevorezby, Reliéf a Figurálna socha), je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Košice, Mäsiarska 52
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
31. 1. - 10. 4. 2024
streda
16.30-19.30
Martin Mešša
140 €
0 voľné
6 náhradné miesto/a
7. 3. - 16. 5. 2024
štvrtok
16.30-19.30
Martin Mešša
140 €
0 voľné
6 náhradné miesto/a
31. 1. - 10. 4. 2024
0 voľné
6 náhradné miesto/a
down
Termín
streda
16.30-19.30
Lektor
Martin Mešša
Cena
140 €
7. 3. - 16. 5. 2024
0 voľné
6 náhradné miesto/a
down
Termín
štvrtok
16.30-19.30
Lektor
Martin Mešša
Cena
140 €

Ďalšie kurzy

Tkanie opasku na krosienkach
Textilná výroba, tkáčstvo
Tkanie opasku na krosienkach
Bratislava, Obchodná 64
07.12.2023 - 07.12.2023
Základy paličkovania čipiek III
čipkárstvo, Textilná výroba
Základy paličkovania čipiek III
Košice, Mäsiarska 52
18.01.2024 - 04.04.2024
Paličkovanie čipiek
čipkárstvo, Textilná výroba
Paličkovanie čipiek
Košice, Mäsiarska 52
15.01.2024 - 25.03.2024
ÚĽUV