Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Rozsah
30 hodín / 10 lekcií
Kapacita
6 osôb
Cena
140 €
Viac informácií

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a výzdobné rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

* Kurz Drevorezba, pozostávajúci z troch častí: Základy drevorezby, Reliéf a Figurálna socha, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Bratislava, Obchodná 64
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
9. 4. - 11. 6. 2024
utorok
17.30-20.30
Ivan Baša
140 €
0 voľné
0 náhradné miesto/a
kurz je plný
9. 4. - 11. 6. 2024
0 voľné
0 náhradné miesto/a
down
Termín
utorok
17.30-20.30
Lektor
Ivan Baša
Cena
140 €

Ďalšie kurzy

Výroba z kože – bič
remenárstvo, Výroba z kože
Výroba z kože – bič
Košice, Mäsiarska 52
12.04.2024 - 27.04.2024
Pletenie z pálky
výroba z iných tráv, Výroba z prírodných pletív
Pletenie z pálky
Banská Bystrica, Dolná 14
10.05.2024 - 11.05.2024
ÚĽUV