Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Základy drevorezby – akreditovaný kurz

Rozsah
30 hodín / 10 lekcií
Kapacita
6 osôb
Cena
140 €
Viac informácií

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a výzdobné rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

* Kurz Drevorezba, pozostávajúci z troch častí: Základy drevorezby, Reliéf a Figurálna socha, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre
dospelí
Miesto konania
Banská Bystrica, Dolná 14
Zobraziť na mape
Kontaktné údaje

Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk

Informácie k akreditácií
Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.

Termíny

Trvanie kurzu
Termín
Lektor
Cena
Obsadenosť
10. 4. - 19. 6. 2024
streda
17.00-20.00
Michal Fiľo
140 €
3 voľné
10. 4. - 19. 6. 2024
3 voľné
down
Termín
streda
17.00-20.00
Lektor
Michal Fiľo
Cena
140 €

Ďalšie kurzy

Vlnená kapsa
Textilná výroba, tkáčstvo
Vlnená kapsa
Bratislava, Obchodná 64
12.04.2024 - 26.04.2024
Tkanie na kartičkách
Textilná výroba, tkáčstvo
Tkanie na kartičkách
Banská Bystrica, Dolná 14
16.03.2024 - 16.03.2024
Paličkovanie čipiek
čipkárstvo, Textilná výroba
Paličkovanie čipiek
Banská Bystrica, Dolná 14
08.04.2024 - 10.06.2024
ÚĽUV