Členstvo ÚĽUV v medzinárodných organizáciách

Členstvo ÚĽUV v medzinárodných organizáciách

WCC – Svetová rada remesiel

Bola založená v roku 1964 a je medzinárodnou, mimovládnou, neziskovou organizáciou uznanou UNESCO-m. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie remesiel ako vitálnej súčasti kultúrneho a ekonomického života, podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi výrobcami vo svete a ponúknuť im povzbudenie, pomoc a poradenstvo. Svetová rada remesiel pozostáva z piatich regiónov Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika a Severná Amerika.

ECO – Európska organizácia pre remeslo 

Bola založená v roku 1972 pod názvom Európska federácia ľudového umenia a remesiel. Jej poslanie a činnosť nadviazali na spoluprácu európskych krajín so silnou tradíciou ľudového umenia, ktorá sa začala už pred druhou svetovou vojnou. V roku 2021 sa po dohode členov premenovala na Európsku organizáciu pre remeslo (ECO). Členmi sú len neziskové organizácie, ktorých cieľom je ochrana a podpora tradičných a súčasných remesiel.

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM je jediná medzinárodná organizácia zastupujúca záujmy múzeí a odborníkov pracujúcich v muzeálnej sfére. Už od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie v oblasti zachovávania, ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má viac ako 30 000 členov v 137 krajinách sveta.

OIDFA – Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky

Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky OIDFA bola založená v roku 1982 a v súčasnosti združuje čipkárskych majstrov z viac ako 35 krajín. Aktivity organizácie majú medzinárodný záber, ktorého cieľom je podporovať, udržiavať a ďalej rozvíjať tradičnú výrobu čipiek.

ÚĽUV