ECO – Európska organizácia pre remeslo

ECO – Európska organizácia pre remeslo

Webová stránka federácie: http://europeanfolkartandcraft.com/

Webové stránky členských krajín:

Sídlo sekretariátu Federácie je t. č. v Oslo, generálnou sekretárkou je pani Solveig Torgersen Grinder.

Členovia federácie majú v súčasnosti okolo 100 predajní s obratom až 75 miliónov EUR a niekoľko vlastných remeselných škôl a umeleckých dielní.

ÚĽUV je členom federácie od roku 1994 ako jediná slovenská inštitúcia. Na generálnom zhromaždení federácie v roku 2000 v Linzi bol riaditeľ ÚĽUV Ing. Milan Beljak zvolený za člena výkonného výboru federácie.

Kontakt

European Folk Art and Craft Federation
Co/ Norges Husflidslag
Solveig Torgersen Grinder
Rosenkrantz gt 21, inng Otto Sverdrupsgt
0140 Oslo
Norway

ÚĽUV