ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM je jediná medzinárodná organizácia zastupujúca záujmy múzeí a odborníkov pracujúcich v muzeálnej sfére.

Už od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie v oblasti zachovávania, ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má viac ako 30 000 členov v 137 krajinách sveta.

V rámci ICOM pracuje 117 národných komisií a 31 medzinárodných komisií zameraných na rôzne aspekty muzeálnej praxe.

ICOM je jedným zo zakladajúcich členov ISBC (International Commitee of the Blue Shield), medzinárodnej organizácie zameranej na ochranu svetového kultúrneho dedičstva. Organizácia má štatút poradcu Ekonomického a sociálneho výboru OSN .

Všetci členovia ICOM sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex múzeí prijatý v roku 1986.
Pre Múzeum ĽUV sa členstvom v ICOM otvárajú nové možnosti získavania a výmeny informácií na odborných konferenciách a podujatiach, ako aj prístupom do databázy Informačného a dokumentačného centra organizácie.

Web stránka organizácie:
http://icom.museum/who-we-are/the-organisation/icom-in-brief.html

ÚĽUV