OIDFA – Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky

OIDFA – Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky

Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky OIDFA bola založená v roku 1982 a v súčasnosti združuje čipkárskych majstrov z viac ako 35 krajín. Aktivity organizácie majú medzinárodný záber, ktorého cieľom je podporovať , udržiavať a ďalej rozvíjať tradičnú výrobu čipiek.

Na kongresoch organizácie, ktoré sa konajú každé dva roky, majú umelci možnosť stretnúť sa, vystaviť svoje diela, vymeniť si nápady a podeliť sa o svoje skúsenosti. Prvý kongres sa konal už v roku 1982 vo Francúzsku (Le Puy-en-Velay). Na zatiaľ poslednom kongrese v roku 2010 v Kóbe sa zúčastnilo 400 členov.

V čase medzi kongresmi sú členovia informovaní o novinkách z odboru v Bulletine OIDFA, vydávanom štvrťročne. OIDFA vydáva aj vlastné knižné publikácie s čipkárskou tematikou.

V rámci pracovných skupín Work and Study Groups OIDFA realizuje vlastný výskum čipkárskej tradície v jednotlivých krajinách a publikuje jeho závery v Bulletine a odbornej tlači. V súčasnosti má rozpracované dokumentačné projekty v oblasti použitia čipky v národných krojoch Nemecka a Holandska. Študijná skupina „Modernizmus“ sa venuje výskumu čipky barcelonského typu a mapovaniu využitia techniky katalánskej čipky v Art Nouveau . V septembri roku 2011 navštívila osemdesiatčlenná medzinárodná výskumná skupina Regionálne centrá ÚĽUV v Bratislave a Banskej Bystrici za účelom spoznávania a dokumentácie bohatej tradície paličkovanej čipky a výšiviek na Slovensku.

web stránka organizácie: http://www.oidfa.com/index.html.en

ÚĽUV