WCC- Svetová rada remesiel

WCC- Svetová rada remesiel

Webová stránka http://www.wcc-europe.org/

Svetová rada remesiel (The World Crafts Council – International) bola založená v roku 1964 a je medzinárodnou, mimovládnou, neziskovou organizáciou uznanou UNESCO-m. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie remesiel ako vitálnej súčasti kultúrneho a ekonomického života, podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi výrobcami vo svete a ponúknuť im povzbudenie, pomoc a poradenstvo. Svetová rada remesiel pozostáva z piatich regiónov:

  1. Afrika,
  2. Ázia,
  3. Európa,
  4. Latinská Amerika
  5. Severná Amerika

Svetová rada remesiel-Európa je teda jednou z piatich regionálnych pobočiek Svetovej rady remesiel a vo svojej činnosti zdieľa rovnaké ciele so Svetovou radou remesiel, ktoré zahŕňajú implementáciu projektov:

Svetová rada remesiel-Európa dosahuje tieto ciele prostredníctvom:

 

Súčasnými členmi Svetovej rady remesiel-Európa sú:

Albánsko, Arménsko, Belgicko (Flámsko), Belgicko (Valónsko/Brusel), Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Kazachstan, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

ÚĽUV