Certifikát k systému manažérstva kvality

Certifikát k systému manažérstva kvality

Od 7. 1. 2010 je ÚĽUV držiteľom certifikátu o zavedení a udržiavaní systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015.

Externý audit vykonaný v novembri 2021 certifikačnou audítorskou spoločnosťou PQM, s.r.o. Banská Bystrica potvrdil udržiavanie nastaveného systému riadenia kvality v organizácii. Nezávislé audity k danej problematike sú v ÚĽUV plánované každoročne.

Certifikát k systému manažérstva kvality

ÚĽUV