Politika kvality

Politika kvality

Ústredia ľudovej umeleckej výroby

  1. Prioritou ÚĽUV je vystupovať a konať ako verejnoprospešná organizácia rezortu kultúry a ako zákonom ustanovený odborný garant starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu – časti kultúrneho dedičstva SR.
  2. Sme otvorení pre širokú a zmysluplnú spoluprácu so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu.
  3. Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov prebiehajúcich v organizácii ÚĽUV, ktoré vytvárajú spolu komplexný systém starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku.
  4. Konáme transparentne a plánujeme naše činnosti a spoluprácu s partnermi za účelom dosahovania synergie.
  5. Kvalitu vykonávaných odborných a administratívnych činností dosahujeme cez trvalý osobnostný rozvoj a rast všetkých zamestnancov.

Bratislava, január 2022

Mgr. Eva Ševčíková
generálna riaditeľka ÚĽUV

ÚĽUV