Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Výstavy
Deviaty ročník dizajnovej súťaže priniesol nové zloženie poroty, upravený systém oceňovania a nárast počtu prihlásených, najmä spomedzi študentov zo Slovenska a Čiech. Niektorí z autorov vo svojom dizajne presadzovali tradičné vzory a materiály ako osobnú charakteristiku, dávali im moderný ráz, iných zas oslovil konkrétny prvok alebo téma tradičnej kultúry, ktorú potom rozvíjali, prípadne kombinovali s inými námetmi.
Galéria ÚĽUV Košice
09.12.2016 - 14.03.2017
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby prináša pokračovanie jedinečnej výstavy majoliky s rovnomenným názvom Majstri majoliky dnes z roku 2009, ktorá mapovala uvedený druh keramiky na západnom Slovensku tak, ako ho priniesol vtedajší terénny výskum. Tentokrát sa ÚĽUV zameriava na desať dielní, ktoré oslovil s víziou vytvorenia novej výstavnej kolekcie.
Galéria ÚĽUV Bratislava
28.10.2016 - 14.03.2017
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) pripravilo kolektívnu výstavu diel ľudových umeleckých výrobcov Juliany Boboňkovej, Márie Tomisovej, Cyrila Horáka, Petra Kovalíka, Jána Krajčího, Martina Meššu, Jána Sakalu a Igora Todera. Výstava približuje umelecké osudy autorov vystavených diel, poukazuje na význam ľudovej umeleckej výroby a jej hodnoty prostredníctvom vystavených diel.
Galéria ÚĽUV Košice
15.06.2016 - 25.11.2016
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Múzeum ľudovej umeleckej výroby pripravili výstavu, ktorej obsah reprezentuje úmysel vyzdvihnúť hodnoty významných prvkov ľudovej umeleckej výroby.
Galéria ÚĽUV Bratislava
08.06.2016 - 14.10.2016
Wood
Výstavy
…pravda, ktorá platí i keď práca a cit, ktoré človek vkladá do svojich výrobkov sa zlatom vyvážiť nedajú.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
11.04.2016 - 21.09.2016
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už 5 rokov organizuje súťažnú prehliadku detskej remeselnej tvorivosti na podporu záujmu žiakov školského veku a pozornosti výtvarných pedagógov, alebo pedagógov voľného času o problematiku ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.
Galéria ÚĽUV Bratislava
18.02.2016 - 20.05.2016
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku. V priebehu 70-ročnej histórie stál pri kľúčových etapách jeho vývoja, a to v rôznych smeroch. Výstava vyKROJenô prináša pohľad do „vlastnej skrine“ ÚĽUV-u a hravým spôsobom tak ponúka obrazy histórie, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci vnímať rozsiahle kultúrne dedičstvo našich predkov.
Galéria ÚĽUV Košice
12.02.2016 - 27.05.2016
Wood
Výstavy
Obdobie fašiangov je už v plnom prúde a inak tomu nie je ani v ÚĽUV-e. Ústredie ľudovej umeleckej výroby sprístupnilo od 14.1. 2016 v Galérii a predajni Predná izba na Námestí SNP v Bratislave, prezentáciu na tému „Fašiangy, Veľká noc,“ ktorá predstavuje tradičné predmety, ktoré sa počas tohto obdobia na Slovensku používali.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
14.01.2016 - 06.04.2016
Wood
Výstavy
Tématická výstava Vianoce prezentuje návštevníkovi ukážky predmetov vianočného obdobia – vianočné ozdoby, medovníky, drevené betlehémy, ktoré tvoria súčasť zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby. Súčasťou prezentácie sú aj výrobky pod značkou „úľuv“ od výrobcov a majstrov ľudovej umeleckej výroby z rôznych regiónov Slovenska. Predajná výstava Vianoce ponúka inšpiráciu, ako si skrášliť tohtoročné sviatky.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
16.11.2015 - 09.01.2016
Wood
Výstavy
Vytvorte si prehľad o vývoji tradičného odievania na Slovensku. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, v priebehu svojej 70-ročnej histórie, dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku a stál pri kľúčových etapách jeho vývoja.
Galéria ÚĽUV Bratislava
16.10.2015 - 05.02.2016
Wood
Výstavy
Slávnostné vyhlásenie víťazov piateho ročníka detskej tvorivej súťaže V krajine remesiel 2015 spojené s vernisážou hodnotených diel je prvou udalosťou novootvoreného Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice. Široká verejnosť môže nájsť najlepšie detské remeselné práce v nových priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice.
Galéria ÚĽUV Košice
05.10.2015 - 15.01.2016
Wood
Výstavy
Predná izba ÚĽUV pripomenie a priblíži svojou novou výstavou vymierajúce remeslo, ktoré využíva ako materiál odpad z roľníckej živočíšnej výroby - rohovinu. Tá sa získavala z rohov hovädzieho dobytka. Z rúk šikovných remeselníkov využívajúcich prirodzený tvar rohov vychádzajú nielen nádoby dennej domácej potreby, ale aj signálne dychové nástroje, či dekoratívne predmety.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
26.08.2015 - 11.11.2015
Wood
Výstavy
Výstava „Upletené z prírody“ predstavuje tradičné úžitkové predmety, upletené z rozmanitých prírodných materiálov. Exponáty z Múzea ľudovej umeleckej výroby dopĺňa predajný sortiment od súčasných výrobcov z vybraných regiónov Slovenska.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
27.04.2015 - 22.08.2015
Wood
Výstavy
Prierezová výstava činností ÚĽUV-u mapuje pri príležitosti sedemdesiateho výročia vývoj Ústredia ľudovej umeleckej výroby.
Galéria ÚĽUV Bratislava
24.04.2015 - 26.09.2015
Wood
Výstavy
Tematická výstava „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide“ prepája expozíciu s predajnou časťou v odkaze na tradičné ľudové slávnosti súvisiace s týmto obdobím. Návštevníci si pripomenú ako vyzerajú tradičné gajdy, vyšívaný ovčí kožúšok, rapkáč, klepáč, ale uvidia tu napríklad aj autentickú fašiangovú masku medveďa, ktorý sa v minulosti považoval za symbol plodnosti, preto ho mladé dievky rady pozývali do tanca.
Predná izba – galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava
16.02.2015 - 25.04.2015
Wood
Výstavy
Zo starých ľudových výjavov by sa dalo dedukovať, že valaška bola zbraňou zbojníkov a skutočne, na výstave uvidíte aj valašku Juraja Jánošíka - najslávnejšieho karpatského zbojníka, vzácny exponát zapožičaný zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave.
Galéria ÚĽUV Bratislava
30.01.2015 - 11.04.2015
ÚĽUV