Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Výstavy
Prvá časť nového výstavného cyklu ÚĽUV-u Tradícia netradične predstavuje fenomén drevo v súvislostiach, v akých ho nepoznáte. Dizajn od muzeálnych zbierok cez súčasnú tvorbu s pohľadom do budúcnosti.
Galéria ÚĽUV Bratislava
20.01.2022 - 04.11.2022
Wood
Výstavy
Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby je otvorená od 11. mája 2020 v Galérii ÚĽUV v Bratislave výnimočná výstava Majstri hudobných nástrojov, ktorá predstaví návštevníkom ľudovú hudobnú kultúru Slovenska. Výstavu robia výnimočnou nielen samotné historické zbierkové predmety a nástroje od súčasných majstrov, ale aj 3D modely vybraných exponátov, vďaka ktorým budú môcť hmatom objaviť krásu hudobných nástrojov aj slabozrakí a nevidiaci návštevníci.
Galéria ÚĽUV Bratislava
11.05.2020 - 26.03.2021
Wood
Výstavy
Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.
Galéria ÚĽUV Bratislava
19.09.2019 - 28.02.2020
Wood
Výstavy
Výstava Z ohňa zrodené predstaví kováčstvo ako remeselnú výrobu železných predmetov v otvorenom ohni, prínos ÚĽUV-u v procese zmeny výroby od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému stvárneniu predmetov a pohľad na rómske kováčstvo ako jedno z tradičných zamestnaní Rómov.
Galéria ÚĽUV Bratislava
31.05.2019 - 06.09.2019
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Poľským inštitútom a s poľským združením Serfenta prináša do Bratislavy jedinečnú košikársku výstavu. Návštevníci budú môcť spoznať čaro tohto tradičného remesla, ktoré v súčasnosti fascinuje čoraz viac ľudí.
Galéria ÚĽUV Bratislava
15.02.2019 - 22.05.2019
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác ocenených v 10.ročníku súťaže Kruhy na vode, ktorá iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Jubilejný ročník bol otvorený jednotlivcom i kolektívom z krajín V4, vďaka čomu súťaž nadobudla medzinárodný charakter.
Galéria ÚĽUV Bratislava
19.10.2018 - 25.01.2019
Wood
Výstavy
Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spoločnosti stáročnú tradíciu v mnohorakých materiáloch. Predstavuje jeho transformujúcu sa podobu od dostupných historických dokladov cez obdobie tvorivosti pod značkou úľuv až po jeho súčasné znázornenie v dizajne.
Galéria ÚĽUV Bratislava
01.06.2018 - 05.10.2018
Wood
Výstavy
O tradičné ľudové remeslá je stále záujem aj medzi tými najmenšími. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) to dokazuje výstavou v Krajine remesiel 2017. Výstava prezentuje práce zručných detí od 8 do 15 rokov, ktoré sa zapojili do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom V Krajine remesiel.
Galéria ÚĽUV Bratislava
02.03.2018 - 19.05.2018
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára novú výstavu pod názvom Vlnenie. Návštevníkom sa v hlavnej úlohe predstaví vlna ako unikátny materiál na praktické aj estetické využitie. Cez interiérové doplnky či odevné súčiastky výstava poodhalí rôzne techniky spracovania vlny, ako je napríklad gubárstvo, súkenníctvo, tkanie, vyšívanie, zápästková technika a plstenie.
Galéria ÚĽUV Bratislava
27.10.2017 - 14.02.2018
Wood
Výstavy
Prestreté je názov novej výstavy z dielne ÚĽUV-u, ktorá návštevníkom ponúkne inšpirácie na stolovanie v ľudovom štýle. Vyšívané, tkané a paličkované textílie, obedové i čajové súpravy z keramiky, drevené, či drôtované misy a mnohé iné ľudovoumelecké výrobky pripomínajú nadčasovú tvorbu bývalých dizajnérov ÚĽUV-u.
Galéria ÚĽUV Bratislava
30.06.2017 - 11.10.2017
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác, ocenených v 9. ročníku súťaže Kruhy na vode. Táto jedinečná súťaž remeselného dizajnu otvára pozoruhodné možnosti, ako spracovať tradičné remeslo v spojení so súčasným dizajnom.
Galéria ÚĽUV Bratislava
30.03.2017 - 13.06.2017
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby prináša pokračovanie jedinečnej výstavy majoliky s rovnomenným názvom Majstri majoliky dnes z roku 2009, ktorá mapovala uvedený druh keramiky na západnom Slovensku tak, ako ho priniesol vtedajší terénny výskum. Tentokrát sa ÚĽUV zameriava na desať dielní, ktoré oslovil s víziou vytvorenia novej výstavnej kolekcie.
Galéria ÚĽUV Bratislava
28.10.2016 - 14.03.2017
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Múzeum ľudovej umeleckej výroby pripravili výstavu, ktorej obsah reprezentuje úmysel vyzdvihnúť hodnoty významných prvkov ľudovej umeleckej výroby.
Galéria ÚĽUV Bratislava
08.06.2016 - 14.10.2016
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už 5 rokov organizuje súťažnú prehliadku detskej remeselnej tvorivosti na podporu záujmu žiakov školského veku a pozornosti výtvarných pedagógov, alebo pedagógov voľného času o problematiku ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.
Galéria ÚĽUV Bratislava
18.02.2016 - 20.05.2016
Wood
Výstavy
Vytvorte si prehľad o vývoji tradičného odievania na Slovensku. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, v priebehu svojej 70-ročnej histórie, dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku a stál pri kľúčových etapách jeho vývoja.
Galéria ÚĽUV Bratislava
16.10.2015 - 05.02.2016
Wood
Výstavy
Prierezová výstava činností ÚĽUV-u mapuje pri príležitosti sedemdesiateho výročia vývoj Ústredia ľudovej umeleckej výroby.
Galéria ÚĽUV Bratislava
24.04.2015 - 26.09.2015
ÚĽUV