Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach vás pozýva na podujatie.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
16.03.2023 - 16.03.2023
Wood
Iné novinky
Slovenská asociácia knižníc (SAK) vyhlasuje 24. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ v termíne 6.3. – 12.3.2023 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií.
Knižnica ÚĽUV
06.03.2023 - 12.03.2023
Wood
Iné novinky
Interaktívne vzdelávanie pre pedagógov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
21.02.2023 - 21.02.2023
Wood
Iné novinky
Európska organizácia pre tradičné remeslá WORLD CRAFT COUNCIL EUROPE vyzýva podporovateľov tradičného remesla k participácii na štúdii s názvom EURÓPSKY TRH REMESIEL. Jednou z oslovených krajín je cez ÚĽUV aj Slovensko.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17.02.2023 - 28.02.2023
Wood
Iné novinky
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici ponúka deťom vo veku 7 - 15 rokov možnosť zmysluplne tráviť voľný čas aj počas jarných prázdnin v termíne 27.2. - 1.3.2023 od 8.30 do 13.30 hod.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
13.02.2023 - 27.02.2023
Wood
Iné novinky
Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu v uplynulom roku a prajeme všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov v roku 2023.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.12.2022 - 31.12.2022
Wood
Iné novinky
Milí priaznivci tradičného remesla, rodičia a deti, v roku 2015 sa nám dostalo veľkej pocty vo forme zápisu Školy remesiel ÚĽUV do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.11.2022 - 16.01.2023
ÚĽUV