Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Spomienky na starých majstrov

Wood
Podujatia
Prijmite pozvanie do Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, kde budete mať príležitosť vypočuť si rozprávanie majstra ľudovej umeleckej výroby a autora knihy Fujary a píšťaly, Mariana PLAVCA, ktorý prostredníctvom svojich knižných diel vracia učiteľom svojho remesla povestný – vypožičaný synovský groš vďaky – a súčasne ho vkladá do pamätí a rúk budúcej generácie.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
06.11.2023

Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes

Wood
Podujatia
Prednáška priblíži svet prírodných pletív v minulosti a súčasnosti. Kurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Mária Tomová, predstaví vybrané zaujímavé muzeálne predmety napr. mäsiarsku tašku z pálky z prvej polovice 20. storočia, ktorá slúžila mäsiarom na prenášanie náradia, kufor vypletaný z korienkov, ale aj lubové koše, slamienky, koše z prútia a šúpoľové bábiky, ktoré neboli predmetmi pochádzajúcimi z tradičného ľudového prostredia.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
23.03.2023 - 23.03.2023

História pastierskych hudobných nástrojov v okolí Zvolena

Wood
Podujatia
Prednáška bude zameraná na ľudové hudobné nástroje z rodiny dychových nástrojov, ktoré majú nezastupiteľné miesto v ľudovej tradícii Podpoľania, tzv. bývalej Zvolenskej župy. Pán docent Kočík poukáže na ich rozmanitosť v historickom kontexte, konštrukčné osobitosti a vokálno-inštrumentálne špecifiká.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
08.02.2023 - 08.02.2023
ÚĽUV