Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi ľudia živili

Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi ľudia živili

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2019, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
Rozsah: 44 strán
Redakčná úprava: Zuzana Strešnáková

ISBN 978-80-89639-58-8
Cena: 7,70 €

Publikácia, Ako sa kedysi ľudia živili, približuje deťom prístupnou formou informácie o tom, ako si kedysi museli ľudia zarábať na živobytie. Nakoľko bolo Slovensko poľnohospodárskou  krajinou väčšinu ľudí živila zem. Avšak tí, ktorí pôdu nevlastnili, alebo sa na nej neurodilo dostatok pre všetkých členov rodiny, živili sa pridruženými povolaniami alebo prácou, spravidla súvisiacou so spracovaním prírodných surovín: baníctvo, kamenárstvo, drevorubačstvo, výroba dreveného uhlia, výroba a predaj skla a pod. Niektorí sa živili aj tradičným remeslom ako bolo hrnčiarstvo, košikárstvo, drotárstvo či povozníctvo.

ÚĽUV