Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia

Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2012
Rozsah: 256 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-97-1
Cena: 16,50 €

Publikácia vznikla ako výsledok mnohých teoretických úvah a praktických skúseností autora, známeho slovenského dizajnéra a pedagóga (v súčasnosti docenta na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach). Nie je však ani technologickou príručkou, ani obrázkovou knihou o dizajne alebo tradičných drevených výrobkoch. Je o spájaní dreva, súčasného dizajnu a tradície. Autor v nej integruje „skúsenosti získané dlhoročnou prácou s drevom, štúdiom a výučbou dizajnu na viacerých školách, vzťah k starým dreveným úžitkovým predmetom a tradičným remeslám“.

ÚĽUV