Marta Mesárošová, Diana Némethová: Drotárstvo

Marta Mesárošová, Diana Némethová: Drotárstvo

Edícia Poznávajme remeslá

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2022, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR.
Rozsah: 44 strán
ISBN 978-80-89639-73-1
Cena: 15,00 €

Nová séria publikácií v edícii Poznávajme remeslá umožní deťom vo veku 9-12 rokov spoznávať tradičné remeselné techniky s možnosťou zhotovenia svojho konkrétneho výrobku. Autorky vyberali také remeselné techniky a domácke postupy výrob, ktoré zvládnu aj deti, prípadne deti za pomoci starších súrodencov alebo rodičov. Súčasťou poznávania remesiel nie sú iba konkrétne kroky postupu zhotovenia atraktívneho výrobku starou technikou. Tieto tradičné, staré techniky sú zasadené do kontextu doby s popisom ich pôvodu, využitia materiálu a uplatnenia v bežnom živote. Knižočky sú bohato ilustrované populárnou mladou ilustrátorkou s umeleckým menom Dreadka, Zuzanou Krutou, ktorá zatraktívnila remeslá a remeselné techniky deťom práve príťažlivými detskými ilustráciami. Okrem ilustrácií a veľkého písma je knižočka bohato zastúpená fotografiami postupu pri jednotlivých technikách. Autorky tejto detskej edície vybrali do prvej knižky zo série Poznávajme remeslá atraktívne súčasné výrobky z drôtu ako sú spinky na papier, stojany na zanechanie odkazu, vešiačik v tvare srdiečka, dekoračné vtáčiky či opletenú nádobu. Všetky tieto výrobky sa dajú zhotoviť aj z dnes dostupných materiálov za pomoci súčasných nástrojov a pomôcok.

ÚĽUV