Oskár Elschek: Fujara ako výtvarné dielo

Oskár Elschek: Fujara ako výtvarné dielo

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave v roku 2009
Rozsah: 210 strán
ISBN 978-80-88852-69-8
Cena knihy s DVD: 24,20 €

Publikácia pojednáva o fujare z jej výtvarnoumeleckej stránky, sústreďuje sa na predstavenie techník a výtvarných prvkov uplatnených na nástrojoch dnešných výrobcov. Sprievodná obrazová časť knihy zobrazuje ornamentálnu variabilitu fujarovej výzdoby v spojení s použitými ozdobnými technikami a v kresbách prináša originálne ukážky zo vzorkovníkov jednotlivých majstrov. Knihu dopĺňa DVD s dokumentáciou zdobenia fujár z dielní viacerých súčasných výrobcov.

ÚĽUV