Marta Pastieriková: Hrnčiarstvo

Marta Pastieriková: Hrnčiarstvo

ÚĽUV, Bratislava 2011
Rozsah: 51 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-89-6
Cena: 4,84 €

Text prvej publikácie z edície Pramene podáva stručnú históriu hrnčiarstva na Slovensku, venuje sa pôvodnému sortimentu výrobkov a ich využitiu, ako aj technikám výzdoby výrobkov. 64 fotografií dokumentuje 21 druhov hrnčiarskych produktov z 22 lokalít z celého Slovenska.

ÚĽUV