Irena Pišútová, Marta Pastieriková: Michal Škrovina

Irena Pišútová, Marta Pastieriková: Michal Škrovina

Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine v spolupráci s ÚĽUV Bratislava, 2008
Zostavovateľ: PhDr. Marta Pastieriková
Formát publikácie: 210×270 mm
Rozsah: 104 strán
Úvodná štúdia: PhDr. Marta Pastieriková
Grafická úprava: Peter Ďurík
ISBN 978-80-89208-82-1
Cena: 18,21 €

ÚĽUV