Oľga Danglová: Modrotlač na Slovensku

Oľga Danglová: Modrotlač na Slovensku

ÚĽUV, Bratislava 2014
Rozsah: 376 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k obrázkom
ISBN 978-80-89639-12-0
Cena: 31,90 €

ÚĽUV