Oľga Danglová: Ornament a predmet

Oľga Danglová: Ornament a predmet

ÚĽUV, Bratislava 2019
Rozsah: 418 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k fotografiám a obrázkom
ISBN 978-80-89639-57-1
Cena: 39,30 €

ÚĽUV