Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi bývalo

Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi bývalo

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2019, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
Rozsah: 46 strán
Redakčná úprava: Zuzana Strešnáková

ISBN 978-80-89639-59-5
Cena: 7,70 €

Publikácia, Ako sa kedysi bývalo, približuje deťom prístupnou formou informácie o tom, akým spôsobom ľudia v minulosti – asi pred sto rokmi bývali. Autorka rozlišuje život v meste a na vidieku. Bývanie v mestách prevažne v murovaných meštianskych domoch a na dedinách v drevených zruboch pokrytých šindľom alebo hlinených domoch pokrytých slamou, trstinou alebo škridlami. Publikácia oboznamuje čitateľov aj o zariadení takýchto obydlí a s neposlednom rade sa deti zoznámia s remeslami, ktoré napomáhali pri stavbe a vybavení týchto obydlí.

ÚĽUV