Jasna Gaburová: Rezbárstvo a výzdoba dreva

Jasna Gaburová: Rezbárstvo a výzdoba dreva

ÚĽUV, Bratislava 2012
Rozsah: 83 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-98-8
Cena: 7,87 €

ÚĽUV