Anna Chlupová a kol.: Slovenská ľudová výšivka – Techniky a ornamentika

Anna Chlupová a kol.: Slovenská ľudová výšivka – Techniky a ornamentika

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2011 ako druhé, upravené vydanie
Rozsah: 620 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-88-9
Cena: 34,10 €

ÚĽUV