Simona Kožuchová: Uši si svoj kroj – mužský

Simona Kožuchová: Uši si svoj kroj – mužský

Návod a strihová príloha na ušitie mužského tradičného odevu z Liptovských Sliačov.

ÚĽUV, Bratislava 2017
ISBN: 978-80-89639-42-7
Cena: 14,85 €

ÚĽUV