Simona Kožuchová: Uši si svoj kroj – ženský

Simona Kožuchová: Uši si svoj kroj – ženský

Návod a strihová príloha na ušitie ženského tradičného odevu z Liptovských Sliačov.

ÚĽUV, Bratislava 2017
ISBN: 978-80-89639-43-4
Cena: 14,85 €

ÚĽUV