Irena Pišútová: Valéria Zuzana Benáčková

Irena Pišútová: Valéria Zuzana Benáčková

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2011.
Rozsah: 100 strán, anglické resumé, príloha DVD video.
ISBN 978-80-88852-87-2
Cena knihy s DVD: 23,10 €

ÚĽUV