Oľga Danglová: Výšivka na Slovensku

Oľga Danglová: Výšivka na Slovensku

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Ústavom etnológie SAV a Národným osvetovým centrom v Bratislave v roku 2009
Kniha vychádza v dvojjazyčnéj slovensko-anglickej verzii
Rozsah: 270 strán
ISBN 978-80-88852-66-7
Cena: 25,58 €

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľom obraz o roľníckej výšivke na Slovensku v čase jej najväčšieho rozkvetu – v 19. a prvej polovici 20. storočia.

ÚĽUV