Irena Pišútová: Zuzana Vaňousová

Irena Pišútová: Zuzana Vaňousová

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2012.
Rozsah: 96 strán, anglické resumé, príloha DVD video.
ISBN 978-80-88852-96-4
Cena knihy s DVD: 23,10 €

Portrét života a tvorby Zuzany Vaňousovej predstavuje umelkyňu, ktorá rozšírila škálu súčasnej maľby na sklo o originálny spôsob podania zvolených tém. Vyberá si ich z okruhu tradičného spôsobu života, spätého so zvykmi v obradovom, sviatočnom alebo i každodennom kolobehu. Maliarka sa pri ich spracovaní inšpiruje piesňovým folklórom –maľuje obsah a dej ľudových piesní, ktorých text je zakomponovaný do obrazu. Kniha obsahuje vyše 70 diel tejto maliarky. Publikácia je doplnená o DVD nosič so záznamom osobnej výpovede Zuzany Vaňousovej.

ÚĽUV