Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2005

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2005

Hedviga Juračková, Bratislava

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby krojovaných bábik.

Mária Kesziová, Nesvady (okr. Komárno)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo šúpolia.

Tibor Kobliček, Turíčky (okr. Poltár)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby ľudových hudobných nástrojov.

Emília Kováčiková, Košeca (okr. Ilava)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výšivky.

Kornélia Pussová, Šamorín (okr. Dunajská Streda)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví keramiky.

Helena Pustaiová, Kuzmice (okr. Trebišov)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkania na krosnách.

Ján Staňo, Sučany (okr. Martin)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z kože.

Zuzana Šeboková, Horné Saliby (okr. Galanta)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkania na krosnách.

Vlasta Žiaranová, Bratislava

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby krojov.

ÚĽUV