Členovia Výtvarnej komisie

Členovia Výtvarnej komisie

Oľga Danglová CSc.,
etnologička, vedecká pracovníčka SAV, venuje sa problematike ľudového výtvarného prejavu

PhDr. Dáša Ferklová
etnologička, kurátorka; vedúca Oddelenia historických a etnografických zbierok v Slovenskom národnom múzeu v Martine, členka etnologickej komisie

Mgr. Katarína Hallonová
historička drotárstva, kurátorka, vedúca oddelenia drotárstva v Považskom múzeu v Žiline

Mgr. art Michal Hanula
dizajnér, pôsobí ako pedagóg ŠÚV v Ružomberku, kde vedie odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Mgr. Viera Kleinová
kurátorka Zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry v Slovenskej národnej galérii v Bratislave

Mgr. art. Jakub Liška, MRes.
dizajnér, autor modranskej majoliky v atraktívnom, modernom prevedení

Mgr. art Iveta Miháliková akad. mal.
venuje sa textilnej tvorbe, maľbe akvarelu, textilnému šperku, pôsobí v kabinete ručného výtvarného spracúvania textílií v ŠUP Josefa Vydru v Bratislave

Mgr. Zuzana Šidlíková PhD.
odevná dizajnérka, teoretička histórie odievania, pôsobí v Múzeu ľudovej umeleckej výroby v Stupave

prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
dizajnér, dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde vedie aj Ateliér Inovácia na Katedre dizajnu

ÚĽUV