O Ústredí ľudovej umeleckej výroby

O Ústredí ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) napĺňa svoje poslanie v oblasti ochrany a rozvíjania tradičných remesiel a domáckych výrob na Slovensku. Aj v minulosti, aj dnes kladie dôraz najmä na vyhľadávanie, mapovanie a zachraňovanie vymierajúcich remesiel a ich následné rozvíjanie cez rôznorodé aktivity, prepájajúc vedomosti a zručnosti najlepších výrobcov s poznaním etnológov a videním dizajnérov. Výsledkom je originálna autorská tvorba rešpektujúca tradičné remeselné postupy, vzory a materiály.

ÚĽUV sústreďuje svoje aktivity najmä do týchto oblastí:

ÚĽUV