Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel (RCR) ÚĽUV Banská Bystrica vzniklo v roku 2005 a je kontaktným pracoviskom s poradenskou a so vzdelávacou činnosťou pre oblasť stredného Slovenska s vlastným okruhom výtvarných poradcov a lektorov remesiel z regiónu.

Sídli v centre mesta v zrekonštruovanom meštianskom dome z prvej tretiny 16. storočia na Dolnej ulici a jeho najdôležitejšou aktivitou je celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV s kurzami pre deti, mládež i dospelých. Kurzy sú krátkodobé i dlhodobé, niektoré aj s možnosťou získania akreditácie. Počas júla a augusta sú pre deti vo veku od 8 do 15 rokov pripravené týždňové turnusy remeselných kurzov v rámci podujatia Prázdniny s remeslom.

Záujemcovia o tradičné výroby majú možnosť vyskúšať si svoje schopnosti predovšetkým v hrnčiarskej, drotárskej, textilnej a rezbárskej dielni, ako aj v dielni podmaľby na sklo. Podľa požiadaviek však bystrické RCR ÚĽUV ponúka aj dielne zamerané na ďalšie tradičné remeslá. V ponuke pre kolektívy sú exkurzie v priestoroch RCR spojené s ukážkami tradičných remesiel, ako aj tvorivé dielne, v rámci ktorých si môžu najmä žiaci základných škôl zhotoviť menší remeselný výrobok.

Súčasťou RCR ÚĽUV Banská Bystrica je aj predajňa ľudovoumeleckých výrobkov a tematická knižnica.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV