Zóna pre výrobcov

Zóna pre výrobcov

Udržiavanie, podporovanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby zabezpečuje ÚĽUV poskytovaním poradenstva a ďalšej pomoci ľudovým umeleckým výrobcom. Výrobcovia následne dvakrát ročne predkladajú svoje výrobky na odborné posúdenie výtvarnej komisii. Medzi dôležité činnosti konzultantov patrí aj každoročná príprava podkladov a zorganizovanie zasadnutia odbornej komisie na udelenie ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby.

Súčasťou konzultantskej činnosti nie je len kontinuálne vyhľadávanie a oživovanie zanikajúcich výrob a pôvodných techník. Výstupom ich práce je aj vytváranie registra ocenených majstrov tradičného remesla a realizátorov nových výrobkov vrátane stručného profilu výrobcu a ukážok jeho sortimentu na webovej stránke ÚĽUV-u.

Osobitnou časťou práce úseku je organizovanie výroby v oblasti vybraných druhov textilu a tradičného odevu s prvkami regionálnych vzorov. Samotnú výrobu predchádza monitoring textilných výrob, regionálnych variantov tradičných odevných súčastí i aktívnych výrobcov v tejto sfére.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV