Knižnica ÚĽUV

Knižnica ÚĽUV

Vážení návštevníci,
oznamujeme Vám, že v dňa 27. 5. 2024 bude Knižnica ÚĽUV z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
Za pochopenie Vám ďakujeme.

Knižnica ÚĽUV je jedinečnou knižnicou so špecializovaným knižničným fondom budovaným už od roku 1954. Uchováva a sprístupňuje širokú paletu odborných publikácií z oblasti tradičnej ľudovej umeleckej výroby, remesiel, ľudového umenia, etnografie, architektúry, dizajnu a iných príbuzných odvetví. Dlhé roky slúži potrebám ľudovoumeleckých výrobcov, výtvarníkov, interných odborných pracovníkov, dizajnérov, študentov, záujemcov z výskumných a zo vzdelávacích pracovísk, návštevníkov remeselných kurzov i širšej verejnosti.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí viac ako 12 000 knižničných jednotiek, ktoré je možné vyhľadávať prostredníctvom online katalógu. Obsahuje veľké množstvo inšpiratívnej a v rámci Slovenska jedinečnej literatúry – historické pramene, súbory časopisov, zbierky ornamentov či praktické príručky remeselných techník. Knižnica má vo svojom fonde aj veľké množstvo vzácnych starších publikácií, ktoré mapujú tradičné remeslá a techniky ručných prác. Niektoré sú dostupné v digitalizovanej podobe aj na webovej stránke Knižnice ÚĽUV.

Knižničný fond je verejnosti sprístupnený popri Bratislave aj v regionálnych centrách remesiel ÚĽUV:

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV