Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Regionálne centrum remesiel (RCR) ÚĽUV Bratislava má od svojho založenia v roku 1999 za cieľ uchovávať a rozvíjať tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Sídli v historickej budove v centre Bratislavy na Obchodnej ulici a ponúka predovšetkým celoročné krátkodobé i dlhodobé voľnočasové remeselné kurzy pre dospelých, deti i mládež. Záujemcom ponúka kurzy hrnčiarstva, rezbárstva, vypletania z prírodných pletív, drotárstva, čipkárstva, tkania na krosnách, a iné. K dispozícii sú však aj ďalšie tradičné výroby, ktoré reflektujú výsledky odbornej činnosti iných úsekov ÚĽUV-u.

V oblasti ďalšieho vzdelávania majú dospelí možnosť absolvovať v RCR ÚĽUV Bratislava aj akreditované kurzy. Pre školy sú počas školského roka pripravené tvorivé dielne a exkurzie s možnosťou praktického vyskúšania si vybraných remesiel a zhotovenia drobného výrobku. Dospelí majú možnosť zažiť túto formu spoznávania remesiel v rámci krátkodobých tvorivých aktivít.

V mesiacoch júl a august je priestor Školy remesiel ÚĽUV v týždňových turnusoch vyčlenený na obľúbené podujatie Prázdniny s remeslom pre deti vo veku od 8 do 15 rokov vo forme denného tábora. Posledný augustový týždeň majú možnosť zažiť Letnú školu remesiel aj dospelí záujemcovia.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV