Časopis RUD (Remeslo, Umenie, Dizajn)

Časopis RUD (Remeslo, Umenie, Dizajn)

Revue o hodnotách remesla a dizajnu vychádza od roku 2000, systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

Časopis v celofarebnej úprave, 80 strán, obsahuje anglické resumé. Je určený profesionálnym tvorcom a remeselníkom, študentom výtvarných škôl, rovnako širokej kultúrnej verejnosti.

Vydavateľom časopisu je Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

Aktuálne číslo: 2/2023

ÚĽUV