Otvorený ateliér

Otvorený ateliér

Otvorený ateliér je kreatívny priestor ÚĽUV-u, ktorého snahou je podporiť tvorbu nových výrobkov v duchu nadčasového dizajnu a precízneho remeselného spracovania. Základným nástrojom Otvoreného ateliéru je viacúrovňová spolupráca s dizajnérmi, výrobcami a umeleckými školami, ktorá má viesť k synergiám a ku kvalitným dizajnérskym výstupom. Nadväzuje na projekty a súťaže ÚĽUV-u, ktoré sa orientujú na prepojenie remesla s dizajnom (Tandemy, Tradícia v dizajne, Kruhy na vode).

Predkladanie nových návrhov nie je iba výsadou dizajnérov, výtvarne sa môžu prejaviť aj výrobcovia. Proces vývoja je stimulovaný odborným poradenstvom zo strany konzultantov a členov Rady Otvoreného ateliéru. Výstupom spoluprác sú výrobky, ktoré môžu produkovať vybraní výrobcovia tradičného remesla v malých alebo stredne veľkých sériách, distribuovaných cez predajne ÚĽUV-u širšej verejnosti.

V Otvorenom ateliéri sú vítaní všetci, čo majú záujem podieľať sa na kreatívnom zhodnotení tradície do podoby súčasného dizajnu.

Aktuálne informácie

Momentálne žiadne.

ÚĽUV